Strona główna Anodownia

Anodownia

www.anodownia-rosa.pl

Nasza anodownia wyrobów aluminiowych to obecnie największy tego typu zakład w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w takich usługach jak anodowanie oraz barwienie elektrolityczne i interferencyjne materiałów aluminiowych, takich jak blachy, rury, profile, czy inne elementy konstrukcyjne. Nowoczesna technologia barwienia interferencyjnego, zapewnia bogatszą od tradycyjnej paletę kolorów odpornych na czynniki zewnętrzne, w tym promieniowanie UV.Anodujemy elementy o długości do 10m, w 10 unikalnych kolorach anodowania z możliwością wybłyszczania.

 

Paleta kolorów anodowania
wyrobów szlifowanych

Anodowanie to powierzchniowa obróbka aluminium i jego stopów polegająca na kontrolowanym elektrolitycznym wytworzeniu ochronnej warstwy tlenku glinu. Wytworzona w ten sposób powłoka wrasta w 2/3 w powierzchnię metalu, a w 1/3 narasta nad nią, dzięki czemu skutecznie zabezpiecza aluminium przed dalszym utlenianiem, czyli korodowaniem. Porowata struktura powłoki tlenkowej pozwala na trwałe zabarwienie metalu metodami elektrochemiczną lub interferencyjną. W technologiach tych, frakcja metaliczna zostaje trwale związana ze strukturą warstwy anodowej, a odpowiednia geometria i orientacja porów decyduje o postrzeganym kolorze.Anodowanie stosuje się w następujących celach:

 

  • do antykorozyjnego i mechanicznego zabezpieczenia powierzchni metalu, ze szczególnym uwzględnieniem korozji atmosferycznej, zwłaszcza przed działaniem bardziej agresywnych czynników środowiskowych, takich jak: woda morska, kwaśne deszcze itp.;
  • zdobniczych - anodowane powierzchnie uzyskują gładkie, satynowe wykończenie, a dodatkowe barwienie gwarantuje wyjątkową estetyką wykończenia powierzchni;

 

Nasza firma uzyskała aprobatę techniczną Stowarzyszenia Producentów Powłok Aluminiowych - QUALANOD, wraz z prawem do używania Znaku Jakości QUALANOD, która potwierdza najwyższą jakość usług świadczonych przez anodownię ROSA.