Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dn.
07.08.2018

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przyłącza energetycznego i instalacji elektrycznych nowo budowanego Zakładu Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” – Stanisław Rosa w Tychach przy ulicy Towarowej – I etap inwestycji

Zapytanie ofertowe z dn.
07.08.2018

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji ogrzewania hali i części socjalnej nowo budowanego Zakładu Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa w Tychach przy ulicy Towarowej – I etap inwestycji

Zapytanie ofertowe z dn.
16.07.2018

Zaproszenie do składania ofert na II etap projektu (dotyczącego biurowca) budowy Zakładu Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA" Stanisław Rosa w Tychach przy ul. Towarowej