W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach działania RPO WSL, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach pt.: „Solarne aluminiowe słupy oświetleniowe z innowacyjnym systemem zasilania fotowoltaicznego przeznaczone do zastosowania w instalacjach oświetlenia ulicznego”  zamieszczamy informację o aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych / zamówieniach zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Planowany termin realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.07.2020

Podmioty zainteresowane dostawami proszone są o zapoznanie się z warunkami udziału oraz złożenie ofert zgodnie z warunkami określonymi w zamieszczonych zapytaniach ofertowych. 

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe
nr 1/01/2019
z dnia 23.01.2019

Zakup i dostawa: czujnika natężenia słonecznego, komponentów elektronicznych do układu optymalizatora mocy, blachy aluminiowej, profil konstrukcyjnych

Zapytanie ofertowe
nr 3/11/2018
z dnia 20.11.2018

Czujnik natężenia słonecznego

Zapytania ofertowe zakończone

Zapytanie ofertowe
nr 1/12/2018
z dnia 18.12.2018

Wykonanie badań trzech konfiguracji modułów fotowoltaicznych na symulatorze promieniowania słonecznego

Zapytanie ofertowe
nr 1/11/2018
z dnia 20.11.2018

Panele fotowoltaiczne

Zapytanie ofertowe
nr 2/11/2018
z dnia 20.11.2018

Rejestrator danych z transmisją GPRS/GSM